Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Ohlášky 11.4.2021

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

Milí farníci a křesťané, přeji Vám radostnou oslavu osmého dne Velikonočního - svátku Božího milosrdenství.

·   Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve farnosti a dary pro farnost.

·   Dary na účet pro farnost: 8750,- Kč; dary v hotovosti: 1000,- Kč. Pán Bůh zaplať. Sbírky: neděle 21.3. – na opravy: 12007,- Kč, neděle 28.3.: 11546,- Kč, neděle 4. 4.: 13243,- Kč. Pán Bůh zaplať.

·   Prosím, pamatujte na farnost svými finančními příspěvky a dary.

V hotovosti můžete přispět farnosti v kostele při sbírce, do kasičky nebo předáním daru faráři nebo kaplanovi. 

Bezhotovostně můžete přispět zasláním daru na účet farnosti 1500345309/0800 (ze zákonných důvodů uvádějte, prosím, že se jedná o dar (na hlavní činnost)), obdobně můžete farnosti na její činnost také kartou pomocí platební brány: https://sbirka.prostejovfarnost.cz

O potvrzení o daru si můžete požádat zde:http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk

·   Opět můžete farnost podpořit zakoupením vína – dar za dar. Když dáte farnosti dar ve výši 200 kč dostanete od faráře darem láhev mešního vína, nabídla je tentokrát rozmanitější. Vedle Biskupa Bruna – což je Rulandské šedé polosladké, nabízíme červený Merlot suchý a Ryzlink rýnský – suchý – velmi svěží lehké víno.

·   Milí farníci, máte možnost dostávat aktuální informace o bohoslužbách a jiné důležité informace z farnosti pomocí SMS a e-mailu. Formulář s kontaktními údaji a nezbytným souhlasem se zpracováním osobních údajů vhoďte do připravené schránky v kostele PsK nebo do schránky v předsíni na faře.

VLÁDNÍ OPATŘENÍ

·   Od pondělí 12. 4. platí nadále stejná opatření jako platila v nouzovém stavu.

·   Pro život naší farnosti platí na základě vládních nařízení a pokynů, které jsme obdrželi z arcibiskupství tato pravidla:

§  Bohoslužby se může zúčastnit takový počet osob, který odpovídá 10 % míst k sezení v kostele.  U Povýšení je to 40 osob. Dalších 10 může sledovat mši svatou v kapli Nejsvětější Trojice a bude jim tam podáno svaté přijímání. Ti, kdo nejsou členy stejné domácnosti, dodržují v lavici dvoumetrové rozestupy, pozdravení pokoje se nekoná podáním ruky a při bohoslužbě se hromadně nezpívá – je dovolený zpěv sboru, pokud je oddělený od ostatních účastníků.

§  Jako ochranu nosu a úst je nutné použít respirátor nebo zdravotní roušku.

§  Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou konat v počtu ? osob.

 

BOHOSLUŽBY

·   Jsou slaveny mše svaté u Povýšení sv. Kříže, které jsou přenášeny na YouTube kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost a mše sv. ve středu v 17:00 u CaM.

·   Nedělní mše u CaM a v Krasicích jsou z důvodů malé kapacity kostelů nahrazeny mší svatou v kostele PsK.

·   Aby byla možná účast na nedělní mši svaté pro co největší počet farníků, je také sobotní večerní mše svatá v 18:00 a nedělní večerní mše svatá v 18:00 u Povýšení. Pokud přijde někdo navíc na mši svatou, bude moci být dalších 10 lidí v kapli Nejsvětější Trojice a sledovat mši svatou tam – svaté přijímání jim bude také podáno v kapli.

NEBOJTE SE ZKUSIT PŘIHLÁSIT A NA NIC NEČEKEJTE, VŽDY ZBÝVAJÍ VOLNÁ MÍSTA, MÁME 200 MÍST KE ZCELA LEGÁLNÍ ÚČASTI NA NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ – 5 MŠÍ SVATÝCH.

 

·   V novém týdnu je třeba se přihlásit na tyto mše svaté:

sobota 17. 4. v 18:00

neděle 18. 4. v 7:30

neděle 18. 4. v 9:00

neděle 18. 4. v 10:30

neděle 18. 4. v 18:00

Na ostatní mše svaté (viz pořad bohoslužeb) není nutno se přihlašovat – obvyklá účast nepřesahuje povolený počet.

 

Přihlašujeme se pomocí telefonního automatu na čísle 588507605. Tuto možnost využívejte, prosím, co nejvíce.  Na bohoslužbě může být 40 osob. Dvě místa jsou vždy rezervována pro toho, na jehož úmysl je mše svatá sloužena. Na číslo je nutné zavolat, není možné poslat SMS. Na začátku hovoru je možné si vybrat mši svatou. Nejprve automat nabízí nejbližší volnou mši, po zadání jedničky na klávesnici Vám nabídne další volné mše svaté, které si opět vybíráte zadáním čísla na klávesnici. Potom Vám automat nabídne možnost zadat počet lidí, které chcete přihlásit.

Celé přihlášení trvá asi dvě a půl minuty a končí přáním požehnaného dne. Buďte trpěliví a čekejte vždy na další krok. Důležité je nahlášení jména. K tomu Vás automat vyzve. Pokud po přihlášení na číslo zavoláte znovu, dozvíte se, na jakou mši jste nahlášení a můžete rezervaci také zrušit a samozřejmě udělat další rezervaci. Je to telefonní automat, který běží na počítači, takže si s ním nepopovídáte, ale když uděláte, co vám řekne, pak se úspěšně přihlásíte k účasti na mši svatou.

Druhou možností je poslat SMS na číslo 734684784 s textem: Mám zájem o účast na mši svaté např. v úterý 5. 1. v 18.00 – počet účastníků např. 1.  A uvede své jméno a příjmení.  Zda je účast možná, bude potvrzeno.

 A třetí možnost je zavolat na číslo 734684784.

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ

·   V neděle a zasvěcené svátky s nedělním pořadem bohoslužeb – před ranní mší svatou, před ostatními nedělními a svátečními bohoslužbami podle časových možností – sledujte informační displej v kostele.

·   Všední dny a sobota – půl hodiny před ranní mší svatou, hodinu před večerní mší svatou.

·   Je možné se na udělení svátosti smíření domluvit individuálně.

 

OTEVŘENÝ KOSTEL

·   Kostel Povýšení svatého Kříže je otevřený na bohoslužby a každý den od 9-17.

·   Zapojte se, prosím, do služby hlídání kostela! Je to moc potřebná a důležitá služba a je snadná. Když se daří obsadit alespoň tři hodiny za sebou, může se konat také adorace.

OSTATNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE

·   Úřední hodiny podle potřeby – využijte telefon a email.  Je dobré se dopředu domluvit, že přijdete.

·   Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo telefonicky nebo emailem.

·   V tomto týdnu jsou volné úmysly: čtvrtek 15. 4. v 17:30 a pátek 16. 4. v 18:00.

·   Domácí paškály najdete na FB stránce farnostihttps://www.facebook.com/prostejovfarnost. Děkuji všem, kdo se zapojili, světlo Kristovo ať zůstává v nás a my ať se stáváme lidmi zapálenými Božím ohněm.

·   Zveme na neděli Božího milosrdenství v 15 hodin do kostela PsK na "Hodina Božího milosrdenství", pomodlíme se společně Korunku k Božímu milosrdenství a další modlitby, zakončené svátostným požehnáním.

V den svátku Božího milosrdenství lze získat milost úplného odpuštění vin a trestů. K získání této milosti je potřeba: být ve stavu milosti (zpověď nemusí být v den svátku), v den svátku přijmout svaté přijímání, pomodlit se na úmysly Svatého otce, zúčastnit se nějaké zbožné aktivity ke cti Božího milosrdenství (např. společná modlitba Korunky) nebo pomodlit se před Nejsvětější Svátostí "Otče náš", "Věřím" a přidat k tomu výzvu k milosrdnému Ježíši (např. "Ježíši, důvěřuji Ti!")

·   Dnes v neděli 11. 4. v 19:00 bude v kostele PsK večerní modlitba. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená.

·   Výuka náboženství bude opět probíhat distančně. Pro první až třetí ročník jsou připravovány hodiny formou pracovního listu, který je i na farních stránkách. Kontakt s dětmi probíhá prostřednictvím emailové adresy uvedené na přihlášce. Žáci páté třídy mají ve čtvrtek v 15.15 online hodinu.

·   V sobotu 17. 4. bude v 19:00 v kostele PsK modlitba růžence, ke které jsme vyzýváni, abychom se ji modlili na úmysl za ukončení pandemie – je možné, aby ji vedlo společenství nebo rodina – přihlaste se! Jste srdečně zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená.

·   V neděli 18. 4. v 19:00 bude v kostele PsK večerní modlitba. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená.

·   Pamatujte ve svých modlitbách na naše katechumeny a nově pokřtěné.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat